New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

1:15:06
Moj otac je italijan.
1:15:10
Još živi u Tokiju.
1:15:12
Radi za Hosaku.
1:15:15
Hosaku?
- Da.

1:15:19
Obavio je dva posla.
Bilo je problema.

1:15:26
Mama je holanðanka.
1:15:30
Živeli smo u Milanu.
1:15:33
Otac je bio s nama
oko godinu dana.

1:15:55
Laku noæ.
1:16:04
Kako glasi njena prièa?
1:16:06
Kako to misliš?
1:16:10
Ništa nije rekla?
1:16:12
Puno ona govori.
Italijanka.

1:16:14
Sedi. Šta te zanima?
1:16:19
Na znam. Prièaj.
1:16:20
Nikad mi ništa ne prièaš.
- Nemam šta.

1:16:24
Nemaš svojih prièa?
1:16:26
Kako živiš bez njih?
1:16:29
Živim da bih ih slušao.
Tvoje prièe.

1:16:32
Imam ih puno.
- Pa prièaj još.

1:16:35
Rado ih slušam.
1:16:38
Živela sam
sa sestrom u Napulju.

1:16:41
Ja, sestra, majka,
1:16:43
moja baka.
1:16:45
U Napulju je tako lepo.
1:16:48
Predivno.
1:16:55
Moj otac...
1:16:58
Moj otac je...

prev.
next.