New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

1:20:01
Tebi se ševi?
Moram da iskljuèim.

1:20:05
Ne mogu da se koncentrišem.
- Reci mi, Hiroši.

1:20:09
Ne!
- Hiroši je tu.

1:20:15
Nije trenutak za to.
1:20:17
Sandii nam je karta.
Razbistri glavu.

1:20:20
Spremi je, nauèi je
da se zaljubi

1:20:22
a da se ti ne zaljubiš.
- Zabrinut si za mene?

1:20:30
Koliko me poznaješ?
1:20:31
Znaš šta?
Gaðaæu te u koleno.

1:20:35
Sve æe biti dobro.
1:20:37
Ne brini.
Biæe dobro.

1:20:52
Jebi me...
1:20:58
Hiroši.
1:21:03
Šta ako se u tebe
zaljubim, Hiroši?

1:21:26
Laku noæ.
1:21:28
Poveruješ li ti,
i on æe.

1:21:30
To je kljuè svega ovog.
1:21:33
Moraš da se zaljubiš
1:21:36
u mislima.
1:21:39
I moraš da ga nateraš
da se on zaljubi u tebe.

1:21:44
Šta misliš?
1:21:48
Dobro je. Upaliæe.
1:21:56
Znaš šta? Ovo je bio
moj majstorski plan.


prev.
next.