Orgazmo
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:00
Vidìlas už našeho
nového Orgazma?

:15:02
Ne.
:15:03
Ahoj. Budeme spolu šukat?
:15:06
Ne, budeš šukat
jeho dvojníka.

:15:08
Ale dnes nebudu dìlat
žádné lízání zadkù,

:15:11
už jsem ti øíkala, ne?
:15:12
Ano, ano, žádné lízání
zadkù. O.K.

:15:15
Podej jim prst - schmátnou
celou ruku.

:15:20
Och, co jsem si myslel.
:15:23
Tady jsi! Rychle, sem!
:15:26
Vezmi si to a obleè se!
:15:27
O.K. Obleè si to hned teï!
:15:31
Ty musíš být ten nový Orgazmo.
:15:32
Ne... já... možná...
:15:35
Jmenuji se Joe.
:15:36
Ben Chaplezki. Hraju Chodaboye.
:15:39
Co je Chodaboy?
:15:41
Jsem tvùj spoleèník!
:15:42
Mùj spoleèník? Mám spoleèníka?
:15:44
Co.. ah! Oh, nevìdìl jsem
že mám spoleèníka.

:15:49
Neøekli ti zápletku?
:15:51
Ne, øekli mi jen
že jsem superhrdina.

:15:54
Správnì. Jsi Orgazmo a bojuješ
so svým orgazmorátorem.

:15:57
Ja jsem tvým spoleèníkem
a pomáhám ti s mými

:16:00
speciálnì navrhnutými
robertkami.

:16:03
Ou.
:16:04
Nemyslím že by jsem tì
nìkdy vidìl.

:16:06
Jseš v tomto byznysu nový?
:16:08
Ou, ano, toto je poprvé,
já jsem vlastnì normální èlovìk

:16:11
My všichni jsme normální lidi.
:16:13
Mám 2 PhD ve fyzice a jsem
inženýr na MIT.

:16:17
MIT v Bostonu?
:16:18
Ne, vlastnì v Cambridgi.
:16:20
Ale když mᚠ2 PhD, proè natáèíš
takovéto filmy?

:16:23
Uvidíme se na place, Chodaboyi.
:16:27
Pro tohle!
:16:29
Víš, nayývali mì hyperaktivní
sexuální jedinec.

:16:33
A mezi námi - ženy se mi
nezdají moc akèní.

:16:37
Nevypadᚠže bys mì bral vážnì.
:16:40
Nepovídej.
:16:42
Ano, ale tady mám hodnì akce. A vychutnávám
si každou minutu.

:16:46
Ale když jsi takový geniální vìdec,
:16:48
nemyslíš si že Nebeský Otec má
pro tebe dùležitejší plán?

:16:51
Kdo?
:16:53
Ty!
:16:55
Co?

náhled.
hledat.