Quest For Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:02:01
Kayley, pa èula si to veæ tisuæu puta.
:02:05
U redu je, dušo.
:02:07
Pa, kæeri moja, prije tvojega roðenja...
:02:10
...ovo je bila mraèna i divlja zemlja.
:02:14
Narod je bio podijeljen,...
:02:16
...brat se borio protiv brata.
:02:18
Jedinu nadu za mir...
:02:20
...pružala je legenda o maèu
u kamenu, o Excaliburu.

:02:24
Jer proroèanstvo kaže da samo pravi kralj...
:02:28
...može izvuæi èaroban maè iz kamena,...
:02:31
...i ujediniti narod.
:02:33
Mnogi su pokušavali.
:02:36
Nitko nije uspio.
:02:38
l tada,...
:02:39
...na sam dan kad si se ti rodila,...
:02:42
...istupio je neoèekivan junak.
:02:45
Zvao se Arthur.
:02:50
l on je bio pravi kralj.
:02:55
Uz pomoæ Excalibura,...
:02:57
...izveo nas je iz tame...
:03:00
...i zajedno smo...
:03:02
...izgradili najmoænije kraljevstvo
na Zemlji.

:03:06
Svi su se radovali.
:03:34
Camelot!
:03:38
Ova tri obruèa predstavljaju
jedinstvo našega kraljevstva.

:03:42
Kao vitez, prisegnuo sam da æu...
:03:44
...štititi Camelot, kralja Arthura...
:03:46
...i Excalibur.
:03:48
Stigli su vitezovi!
:03:52
Sad moram iæi, Kayley.
:03:53
Kralj je pozvao svoje vitezove
na posebnu prigodu u Camelot.


prev.
next.