Quest for Camelot
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:11:06
О, не! Камъкът!
1:12:22
Забрави това.
1:12:28
Той е твой.
1:12:30
Посвещавам те в рицарство, сър Гарет.
1:12:34
Посвещавам те в рицарство,
лейди Кейли.

1:12:38
Благодаря ви, че спасихте Камелот.
1:12:42
Вие ми припомнихте,
че силата на едно кралство

1:12:45
не е в силата на краля,
а в силата на народа.

1:12:50
От този ден нататък вие ще седите
около Кръглата маса.


Преглед.
следващата.