Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:35:00
Ljubim ruku, gospo.
:35:02
Ja sam Devon.
:35:04
A ova izraslina na mom
vratu je Cornwall.

:35:07
Ali možeš me zvati Corny.
:35:10
Da, olièenje pameti, uljudnosti i šarma.
:35:12
- Sve šta držim važnim.
- A da zadržiš jezik?

:35:16
Hajde, Kayley. Idemo.
:35:18
Gde æete?
:35:19
Spasiti Camelot.
:35:21
Camelot? Restorani, pozorišta...
:35:24
Konobarice, glumice...
:35:26
Zmajevi.
:35:27
Zmajevi?!
:35:45
Èekajte!
:35:47
Šta je ono?
:35:48
Bez brige. Sasvim je bezopasno.
:35:55
Bezopasno?
:35:57
Ako ne ugaziš.
:36:11
Brže, Garrett!
:36:12
Misliš da mi je lako?
:36:34
Još jedan zmaj!
:36:35
To nije zmaj!
:36:37
To je grifin!
:36:39
I Ruber!
:36:40
Našli su nas!
:36:43
Ovamo dole!

prev.
next.