Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:38:02
¨Cornwall!¨, klicali bi mi
:38:04
jer bio bih kralj zmajski
:38:06
Uživao bih u svetu ovom
da se ne muèim s tobom

:38:09
Kad ne bih imao tebe
:38:11
Kad ne bi imao mene?
:38:13
Kad ne bih imao tebe
:38:15
A kad ja ne bih imao tebe?
:38:18
O, šta bih sve postigo da samo ja sam tu
:38:21
O, šta bih sve uspeo kad ne bih imao tebe
:38:24
Prestanite se svaðati i nastupite zajedno!
:38:27
Nastup?
:38:28
Jel ko spomenuo nastup?
:38:30
Znam glumiti!
:38:31
Kad
:38:32
Imao bih delove zasebne
:38:35
Karijeru
:38:37
Bih imao umetnièku
:38:39
Bio bih zvezda
:38:41
Camelota
:38:43
A ti polovina zaboravljena
:38:45
Kad ne bih imao tebe
:38:47
Ko sreæniji od mene?
:38:49
Kad ne bih imao tebe
:38:51
Èekaj malo, bio bi mrtav!
:38:55
O, šta bih sve bio da samo ja sam tu
:38:58
O, šta bih sve bio
Kad ne bih imao tebe

:39:02
O, šta bih sve mogao
Kad ne bih imao tebe

:39:05
Zaglavio sam s tobom.
:39:07
Slepljen sam uz tebe veæ 500 godina.
:39:09
Napokon je nauèilo brojiti.
:39:11
Da si našao dobrog advokata,
rastali bismo se pre 400 g.

:39:14
Slušaj, ortak.
Nisam došao da me vreðaju.

:39:18
A gde obièno ideš zbog toga?
:39:19
- Bio bih vatreni gušter!
- Bio bih leteæi èarobnjak!

:39:23
Bez mene bi bio ništa.
:39:25
Izumro bi, nestao.
:39:27
Dosta mi je tvojih prigovora
:39:29
A meni tvojih hvalisanja
:39:31
Bez mene ne bi mozak imao
:39:33
S kojim bi mislio
:39:36
Ljuljao bih se s dinosaurima
:39:39
Plesao s nosorozima
:39:40
Dezmajirao bih špilju za minut
:39:44
¨Cornwall!¨, klicali bi mi
:39:46
jer bio bih kralj zmajski
:39:48
Uživao bih u svetu ovom
da se ne muèim s tobom

:39:51
Kad ne bih imao tebe
:39:53
Kad ne bih imao tebe
:39:55
Kad ne bih imao tebe
:39:57
Kad ne bih imao tebe

prev.
next.