Quest for Camelot
prev.
play.
mark.
next.

:48:03
Niko neæe zaustaviti Rubera
da zauzme Camelot!

:48:08
Ne poznaješ ti moju kæerku.
:48:32
Molim te,...
:48:33
...nemoj umreti.
:48:36
Sama neæu uspeti.
:48:44
Oprosti.
:48:45
Ja sam kriva što si ranjen.
:48:48
Brbljala sam, a trebala sam èutati.
:48:51
Nikome nisam od pomoæi.
:48:56
Grešiš.
:49:01
Pogledaj nebo
:49:03
Reci mi šta vidiš
:49:07
Samo zatvori oèi
:49:09
I opiši mi
:49:12
Nebo blista
:49:14
Zvezdama noæas
:49:18
Vidim to kroz oèi tvoje
:49:24
Vidim nebo
:49:26
Kad god nasmešiš mi se ti
:49:29
Èujem ti srca otkucaj
:49:32
Snažan i uporan
:49:35
I znam
:49:37
Da život ima smisla
:49:41
Eto šta vidim
:49:43
Kroz oèi tvoje
:49:47
Eto šta vidim
:49:48
Kroz oèi tvoje
:49:52
Ovde u noæi
:49:55
Vidim Sunce
:49:58
Ovde u tami

prev.
next.