Star Trek: Insurrection
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:08
- Štíty na 60%.
- inženýrská èást volá mùstek.

:12:12
My se vyhodíme do povìtøí
i bez pomoci Sonù!

:12:18
- Co je uvnitø toho mlhovinového shluku?
- Pozùstatky komety. Metreonový plyn.

:12:23
- Tam se nechceme dostat.
- Ano, chceme.

:12:28
Je na èase, abychom použili Trnového dolu
stejným zpùsobem jako Králík Brer.

:12:46
Do jeskyní, rychle.
:12:49
Tudy.
:13:02
Agresivní choutky.
:13:08
Detonovali izolytický výbuch.
Vytváøí se podprostorová trhlina.

:13:13
Obraz!
:13:15
Khitomerská dohoda zakázala
podprostorové zbranì.

:13:19
- Vznesu protest.
- Magnetizovali naše warpové jádro.

:13:25
Táhneme tu trhlinu prostorem
jako zdrhovadlo.

:13:29
- Mohli bychom jádro vyhodit.
- Zastaví to trhlinu?

:13:32
Rozumím.
:13:34
- Je to tvùj odborný názor?.
- Možná, že to tu kaskádu zneutralizuje.

:13:39
Podprostorové zbranì jsou nevypoèitatelné.
Proto jsou zakázány.

:13:43
Trhlina nás dohání.
Náraz za 15 sekund.

:13:49
- Vyhoïte jádro.
- Právì jsem to udìlal.

:13:53
Náraz za 10 sekund.
:13:58
Detonujte!

náhled.
hledat.