U.S. Marshals
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:42
''Ovoce podávanì se zmrzlinou''
na šest.

:17:44
Banán.
:17:45
Ne, banány.
:17:49
Banány. Množný èíslo.
:17:54
Jo, banány.
:18:32
Co to bylo?
:18:33
Tlak v kabinì klesá!
Kyslíkovì masky.

:18:38
Klesli jsme o 2 000 stop.
:18:53
Selhání motorù 2 a 3.
:18:55
F-PATS let 343
volá kontrolní vìž.

:18:58
Hlásíme stav nouze.

náhled.
hledat.