U.S. Marshals
prev.
play.
mark.
next.

:40:10
Chester, jesi Ii dobro?!
:40:18
Dobro si to izveo.
:40:24
Kamion je probio
zasedu pre 15 min.

:40:27
Kraj Paducahe. Ide na jug.
:40:30
U redu, pokupi to!
:40:31
Kao što sam rekao, jug.
:40:33
Trebaæe nam èamci.
Ide prema moèvari.

:40:36
Sranje, mrzim moèvaru.
:40:38
Ovde federalni šerif Renfro.
Trebaæe nam èamci.

:40:42
Moèvarni. Tako je.
Koji se koriste na moèvari.

:41:08
Loše je.
Oteo je pištoIj kamiondžiji.

:41:11
- KoIiko metaka?
- 6 u pištoIju, 12 u kutiji.

:41:13
Ništa mu to ne koristi.
:41:15
Do noæi æe biti mrtav
od ujeda zmija.

:41:19
Neæe daIeko s ukradenim èamcem.
Nema motor.

:41:22
Mrzim èamce, stenice i èamce.
:41:25
Sam, tu je ukrao èamac.
:41:31
Može maIo pažnje?
:41:33
Pretražimo moèvaru u grupama.
:41:35
Sa svakim æe po jedan policajac.
Ko najboIje poznaje teren?

:41:41
Ko je od vas
najopakiji domaæi gad?

:41:47
Ti ideš sa mnom.

prev.
next.