American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:24:02
?בואו נחסוך בדיבורים, טוב
?מה אתם מוכרים

:24:05
כלום. רק רצינו להגיד שלום
.לשכנים החדשים שלנו

:24:09
כן,כן,כן. אמרתם שאתם
?שותפים. במה אתם עוסקים

:24:16
.הוא יועץ מס
:24:20
.והוא רופא מרדים
:24:31
למה העליזים האלה תמיד
?חייבים לדחוף לך את זה לפרצוף

:24:35
איך הם יכולים להיות
?כה חסרי בושה

:24:40
.זה כל העניין, אבא
:24:43
הם לא מרגישים שיש
.משהו להתבייש בו

:24:47
.אבל צריך
:24:51
.כן. אתה צודק
.אל תפייס אותי כמו את אימך, ילד

:24:58
,סלח לי אדוני
שאני מדבר בשפה כה בוטה

:25:01
,אבל למראה ההומואים האלה
.ממש בא לי להקיא את הנשמה

:25:11
.גם לי, בן. גם לי
:25:21
ברצינות, הוא פשוט הוריד
.את המכנסיים ושלף אותו

:25:25
משהו כמו "תגידי
.שלום לאדון הקטן". מגעיל

:25:29
.זה לא היה מגעיל. זה היה די מגניב
?אז עשית את זה איתו

:25:33
.בטח שכן. הוא צלם ממש מפורסם
:25:37
.הוא מצלם ל"אל" על בסיס קבוע
:25:40
.זה היה ממש טיפשי לסרב לו
.את ממש פרוצה

:25:45
.היי, החיים הם כאלה
:25:49
את פשוט לא יודעת כי את
.פרגית מפונקת מצפון העיר

:25:53
גם את. הופעת רק פעם
אחת ב"בת 17"

:25:56
ונראית שמנה! אז תפסיקי להתנהג
!כמו כריסטי טרלינטון


תצוגה.
הבא.