American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:48:28
?מה אתה חושב שאתה עושה
:48:32
.אימא כועסת
:48:35
.תרגילי כושר
:48:37
.אני עובד על שרירי החזה
.ואח"כ אעבוד על הגב

:48:42
.אני רואה שהתחלת לעשן גראס
.אני כל כך שמחה

:48:46
...השימוש בסמי הזיה בלתי חוקים
:48:48
.הוא דוגמה מאד חיובית עבור הבת שלנו
:48:50
את מדברת, מפלצת קרה
.ורודפת ממון שכמותך

:48:56
!לסטר, אתה מלא עויינות
:49:00
אכפת לך? אני מנסה להתעמל קצת
.אלא אם את רוצה לסייע לי

:49:04
!לסטר, זה לא יעבור בשקט
:49:07
!בזה אתה יכול להיות בטוח
:49:10
...זה... מה
:49:14
.שאת... חושבת
:49:17
"הג'וב שלי הוא בעיקרו לסתיר
:49:20
,"את הבוז שלי, כלפי המנהלים המטומטמים
:49:23
,"ולפחות פעם ביום, לפרוש לשירותי הגברים
:49:27
...כדי לאונן
:49:29
"בעודי מפנטז על חיים
:49:32
שאינם דומים כל כך לגיהנום."
:49:35
.ברור שאין לך עניין להציל את עצמך
:49:39
בראד, במשך 14 שנים הייתי
.זונה של תעשיית הפירסום

:49:43
הדרך היחידה להציל את עצמי כעת
.היא לפוצץ את החברה

:49:46
.כרצונך, ההנהלה רוצה שתעזוב עד סוף היום
:49:50
,איזו חבילת פיצויים ההנהלה מוכנה להציע לי
:49:53
בהתחשב במידע שיש לי על העורך הראשי שלנו
:49:56
?שקונה זיונים בכספי החברה
:49:58
,זה בטח יעניין את משרד מס ההכנסה

תצוגה.
הבא.