American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:54:01
Mama, Iet me be
:54:05
Don't come knockin'
around my door

:54:08
I don't wanna see
your face no more

:54:10
I got better things to do
:54:12
Than spend my Iife
growin' oId with you

:54:15
Now, woman
:54:17
Said stay away
:54:19
!תחייך אתה במסעדה של סמיילי
:54:22
!?מה
:54:23
רוצה לנסות את הפאג'יטה שלנו
?ב-1.29 ד' בלבד לזמן מוגבל

:54:28
.לא, תודה
:54:30
.אני רוצה בורגר גדול, צ'יפס ואורנג'אדה
:54:34
.גש בבקשה לחלון. תודה
:54:39
.תחייך. אתה במסעדה של סמיילי. 4.98 ד' תודה
:54:44
?רוצה קצת רוטב סמיילי
לא, לא -

:54:47
.הייתי רוצה למלא טופס בקשה
:54:49
.אין משרות ניהול. רק ליד הדלפק
.טוב מאד -

:54:53
.אני מעוניין בכמה שפחות אחריות
:55:00
אתה לא תתאים פה
:55:02
.יש לי ניסיון במזון מהיר
:55:05
!כן, מלפני 20 שנה
:55:08
אני בטוח שהיו התפתחויות
,טכנולוגיות בתעשיה הזאת

:55:11
.אבל בטח יש לכם קורס הכשרה
:55:14
.זה לא הוגן להניח שאני לא מסוגל ללמוד
:55:21
.זה בדיוק מה שהייתי צריכה
:55:27
.סקס כיד המלך
:55:32
.הייתי כל כך מתוחה
:55:41
?את יודעת מה אני עושה כשאני מרגיש ככה
:55:44
?מה
:55:46
.אני יורה באקדח
?באמת -

:55:49
,אני ניגש למטווח הקטן בעיר
:55:52
.ומרוקן כמה מחסניות
:55:56
.אף פעם לא יריתי באקדח
.את חייבת לנסות -


תצוגה.
הבא.