American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:05:00
חבל שהיית עדה לסיצנה הזאת
1:05:03
אבל מבחינה מסויימת אני שמחה
1:05:05
?למה? כי יכולתי לראות איזה מפלצות אתם
1:05:08
?אני
1:05:15
.אלוהים, אימא
1:05:17
...לא, אני שמחה כי
1:05:22
כי את מבוגרת מספיק עכשיו כדי
:ללמוד את השיעור הכי חשוב בחיים

1:05:27
את לא יכולה לסמוך
.על אף אחד חוץ מעצמך

1:05:36
את לא יכולה לסמוך
.על אף אחד חוץ מעצמך

1:05:41
.זה עצוב, אבל זה נכון
1:05:43
,וככל שתקדימי ללמוד את זה
!כן ייטב לך

1:05:46
תראי, אימא, זה ממש
?לא מזיז לי עכשיו, טוב

1:05:50
!חוצפנית כפויית טובה שכמוך
1:05:52
!תסתכלי על כל מה שיש לך
1:05:55
!כשהייתי בגילך גרנו בדו-משפחתי
1:05:58
!אפילו לא היה לנו בית נפרד משלנו

תצוגה.
הבא.