American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:17:00
היית מעדיפה שיבוא לו עלייך
1:17:03
.גועל נפש. לא
1:17:09
אבל היה נחמד אילו
.הייתי חשובה לו כמוה

1:17:16
,אני יודעת שבעיניך אבי הוא בלתי מזיק
.אבל אתה טועה

1:17:21
הוא גורם לי נזק פסיכולוגי אדיר
1:17:24
?איך
1:17:26
גם אני זקוקה לסדר
1:17:30
ולקצת משמעת מחורבנת
1:17:43
ברצינות
1:17:46
?איך הוא יכול שלא להזיק לי
1:17:50
אני זקוקה לאב שיכול לשמש דוגמה
1:17:53
לא לאיזה יורם חרמן
שגומר במכנסיים בכל פעם

1:17:56
.שאני מביאה חברה מביה"ס
1:18:00
.איזה נמושה
1:18:05
.מישהו צריך לשים קץ לייסוריו
1:18:11
?רוצה שאהרוג אותו בשבילך
1:18:22
?כן. אתה מוכן
1:18:26
זה יעלה לך
1:18:28
.עשיתי בייביסיטינג מאז שהייתי בת 10
1:18:30
יש לי כמעט 3000 דולר
1:18:35
.שמרתי את זה להגדלת חזה כמובן
1:18:39
...אבל
1:18:54
...זה לא דבר כל כך נחמד לעשות

תצוגה.
הבא.