American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:31:05
איזה זקן עצוב אתה
1:31:10
!החוצה
1:31:36
.אימא... אני עוזב
1:31:40
.טוב
1:31:45
...תלבש מעיל גשם
1:31:53
הייתי שמח אם היה לך טוב יותר
1:32:00
תשמרי על אבא
1:32:33
...לפתור בעיות של כח
1:32:35
ולמנוע מהם את היכולת לעורר בנו פחד
1:32:38
"זהו הסוד של "לחיות - כשאני - במרכז
1:32:41
רק על ידי לקיחת אחריות מלאה
1:32:44
....לפעולות שלך ולפתרונות שלך
1:32:46
תוכל להשתחרר מהמחזור
הנצחי של להיות קורבן

1:32:50
.אתה קורבן רק אם אתה בוחר להיות קורבן
...לכולנו יש את הכוח ל

1:32:55
לא נוכל להמשיך להיות חברות
1:32:58
את לחוצה מדי ביחס למין

תצוגה.
הבא.