American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:33:00
!?רק אל תזדייני עם אבי, טוב
1:33:03
?בבקשה
?למה לא -

1:33:05
!אבא, עזוב אותנו
1:33:09
.זה אני
1:33:11
?אילו הייתי עוזב הלילה, היית באה איתי
?מה -

1:33:14
,אילו היה עליי לעבור לניו-יורק הלילה
?היית באה איתי

1:33:19
.כן
1:33:21
!אתם לא רציניים
את צעירה מדי והוא חולה נפש

1:33:26
.אתם תחיו בקופסא ברחוב
!אני לא צעירה יותר ממך

1:33:30
נשתמש בכסף שחסכתי לניתוח
אין צורך -

1:33:33
.יש לי יותר מ- 40,000 דולר
ואני מכיר שם אנשים שיעזרו לנו להסתדר

1:33:36
?מה, סוחרי סמים
.כן -

1:33:40
זה יהיה טירוף לנסוע איתו בכלל
?מה אכפת לך בכלל -

1:33:42
!את חברה שלי
היא לא חברה שלך -

1:33:45
את רק משתמשת בה בכדי
להרגיש טוב ביחס לעצמך

1:33:48
!לך תזדיין, פסיכי
!תשתקי, כלבה

1:33:51
ג'יין, הוא פריק
!אז גם אני

1:33:54
תמיד נהיה פריקים לעולם
!לא נהיה כמו אנשים אחרים

1:33:57
,ואת לעולם לא תהיי פריקית
!כי את יותר מדיי מושלמת

1:34:01
.לפחות אני לא מכוערת
1:34:07
,את כן
1:34:09
.ואת משעממת ואת רגילה לגמרי
1:34:12
ואת יודעת את זה
1:34:17
.שניכם ראויים זה לזו

תצוגה.
הבא.