End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:00
Øeknu vám tohle
Zùstaòte v klidu,

:12:02
ještì nemusíte dávat výpovìï
:12:04
A øeknu vám ještì nìco,
za dva dny

:12:06
tu bude ta nejdivoèejší párty,
jaká kdy byla

:12:09
Poèkáme si na stého volajícího,
poøádnì si zaøveme a udìláme nejvìtší bordel

:12:12
budeme šílenì slavit
a pokud bude konec svìta,

:12:15
tak co?,
budeme všichni pohromadì!

:12:17
A jestli nebude,
a já myslím, že nebude,

:12:19
užijeme si to nejvíc,
jak to jde, jak kdo kdy užil

:12:47
Pojï už
Pøijdeme pozdì

:12:52
Zlato, jsem doma
:12:57
Zrovna jsem se
dával do kupy

:13:01
Myslím, že tì to bude stát
ještì hodnì sil

:13:06
Dneska ráno vypadᚠfakt vyspale
:13:08
Díky
V pohodì

:13:10
Mᚠasi pìt minut na to,
aby ses dal dohromady
Tady

:13:13
Je tu kafe, že by to
zabilo slona

:13:15
Mìl bys zaèít
:13:20
Tak co dneska?
Transport

:13:24
Nìkdo speciální?
:13:32
Ne, jenom òákej
obchodníèek z Wall Street

:13:34
Proè sakra potøebuje
tolik ochrany?

:13:37
No, myslím, že vyjebal s pár lidma...
:13:39
který nemaj rádi, když s nima
vyjebáváš

:13:42
Osobnì mám rád obchodníèky
Platí víc


náhled.
hledat.