End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:01
Vzduch jedna, západní hranice
taky zácpa

:15:16
Jdeme ven za 10 sekund
:15:18
Potvrzuji, 10 sekund
:15:20
Následuj trojku,
právì jsme pøijeli

:15:23
Držte se pohromadì
:15:30
Jsme venku
Potvrzuji

:15:41
Vzduchu dva,
požární žebøík, jihozápadní roh

:15:45
Požární žebøík negativní
:16:03
Mýlíš se! Støelec!
Evakuace! Evakuace!

:16:05
Zalez do auta!
:16:32
Zavolej Newyorkskou policii!
Potøebuju tady sanitku!

:16:34
Co se tam sakra dìje?
Vidím ho!
Vidím ho!

:16:37
Do prdele
:16:42
Kurva! Odpovìz mi!
No tak!

:16:50
Vstávej,
ty sleèinko

:16:54
Kde je ten støelec?
:16:57
Míøil na støechu
Jdem za ním


náhled.
hledat.