End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:02
Vzduchu dva, le kurva k nám,
níž. Hned!

:17:06
No tak! Rychle!
:17:27
Vem nás támhle nahoru
:17:44
Pøibliž se, blíž!
:18:17
Potøebujem níž! Rychle!
Nemùžu! Na støeše je moc budov!

:18:21
Urvalo by nám to hlavní vrtuli
Tak nás dostaò nejníž, co mùžeš

:18:24
Pospíchej! Jdi!
:18:27
Zahákni mì!
:18:32
V poøádku!

náhled.
hledat.