End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:00
Musí existovat nìjaké vysvìtlení
:55:02
V to doufám
Protože celý život èekám na to,
až mi je nìkdo vysvìtlí

:56:02
Po všech tìch letech èekání,
je to tu.
Co je tu?

:56:05
Teï už nemùžeš utéct!
:56:09
Nech toho!
Nech ji jít!
Ne!

:56:21
Copak mì nemiluješ?
:56:24
Nedala jsem ti všechno?
:56:27
Nebyla jsem ti snad matkou?
:56:49
Neeeee!

náhled.
hledat.