End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:59:10
Tebe, tebe nepotøebuju
:59:13
Ale tebe...
:59:15
Zavolej svým lidem
Najdìte je!

:59:34
Sem
:59:40
Zatracenì!
:59:43
Vstávej!
No tak! Vstávej!

:59:46
Mùj nejlepší pøítel je mrtvý
Každej se nám pokouší zabít
Právì jsem zastøelil dva policajty

:59:50
Proè po nás každej jde?
Já nevím

:59:52
Pøísahám, já nevím
Já jenom nevím proè?

:59:55
Vím, je to moje chyba
Já jen chci vìdìt proè

1:00:00
Ten muž na schodech,
co o nìm víš?

1:00:03
Nic
No tak!
Vidìl jsem tvùj výraz

1:00:05
Poznalas ho
Nechci o tom mluvit

1:00:08
Povìz mi to
Potøebuju to vìdìt

1:00:14
Už jsem ho vidìla...
ve svých snech

1:00:19
V tvých snech?
Sny... jsou to opravdové noèní mùry

1:00:23
Vezme si mì a...
a miluje se se mnou

1:00:27
Celý život jsem se tak
s ním milovala

1:00:30
Myslela jsem, že jsem blázen,
ale nikdy to nebylo tak reálné
jako vèerejší noc

1:00:33
Ale on je reálný
Už jsem ho vidìl

1:00:36
Bojím se
Neboj se, nenechám ho,
aby ti ublížil

1:00:41
Bojím se sama sebe
Bojím se, že když ho uvidím,
když se pokusí si mì vzít,

1:00:45
že ho budu chtít
1:00:48
Pojïme!
1:00:52
Kam jdeme?
Dostat pár odpovìdí


náhled.
hledat.