End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:23:26
Svìtoví náboženští vùdci poprosili
své vìøící,...

1:23:29
aby se nepøipravovali na nové milénium
oslavami a rachejtlemi,...

1:23:33
ale radìji s pokorou a klidem v duši
1:23:35
Už je to tu, New Yorku
Poslední den 2000 let

1:24:47
Jak dlouho jsem byl mimo?
Prospal jste skoro celý den

1:24:52
Máte štìstí, že vùbec žijete

náhled.
hledat.