End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:34:00
Támhle!
Tudy!

1:34:15
Nahoru
1:34:27
Do prdele!
1:34:55
Díky bohu
Myslel jsem, že vás srazím
Dostaòte nás odsud

1:35:03
Jedeme
Dejte mi minutku

1:35:06
Cítila bych se líp,
kdybyste mi ukázal,
jak používat jednu z tìhle vìcí

1:35:09
Chci nìco dìlat
Pomozte mi
Dobrì

1:35:14
Vezmete si zbraò, zamìøte na cíl
1:35:17
Aha
Pozor na zpìtný náraz
Tady je zásobník

1:35:19
Dáte dovnitø a nabijete
1:35:21
Maèkejte spouš,
jen když jste pøipravená

1:35:26
Jako teï?
Jo, pøesnì tak

1:35:50
Je na trati!
1:35:53
Kurva!
1:35:55
Nezastavujte!
Co to dìláte?
Nezastavujte!


náhled.
hledat.