End of Days
prev.
play.
mark.
next.

:04:03
Hun blev valgt til at fode hans yngel.
:04:06
Hvis hun forársager verdens ende,
er der ingen frelse. Alle sjaele forgár.

:04:12
Profetien stiller krav til vores tro.
:04:16
Vi má beskytte pigen,
ikke gore hende ondt -

:04:19
- eftersom vi er maend af Gud.
:04:22
Vi tjener Gud. Vi má tro pá Ham
og forlade os pá Ham.

:04:29
Det er den eneste máde,
vi kan redde pigen pá.

:04:34
Thomas...
:04:37
Jeg pálaegger dig at fii nde pigen
og beskytte hende mod det onde.

:04:57
New York City
6 timer senere

:05:01
Pres!
:05:03
Sádan! Du gor det godt.
:05:07
Hold op med at presse.
Jeg kan se hovedet.

:05:11
Du skal ikke presse endnu.
Et lille pres, sá er det overstáet.

:05:18
Du har fáet en vidunderlig lille pige.
:05:23
Hvor er hun smuk!
:05:26
Hun er sá smuk.
:05:29
Nu skal jeg vaske hende.
:05:33
Sádan er reglerne.
Du fár hende igen om lidt.


prev.
next.