End of Days
prev.
play.
mark.
next.

:38:05
- Er det din datter?
-Ja.

:38:11
- Og din kone?
-Ja.

:39:22
- Hvad er der galt, skat?
- Han kom efter mig igen.

:39:27
- Det er kun en drom, min engel.
- Det foltes virkeligt.

:39:37
Torsdag, 30. december 1 999
:39:40
Borgmesteren opfordrerborgerne
ogpolitiet tilat holde hovedet koldt.

:39:45
lngen ved, hvorforMichelangelos
Kristus-statue harblodige haender.

:39:50
Uvilkárlige voldshandlinger
tilskrives satanistiske kulter-

:39:54
- som synes opsattepá at afbryde
nytársfestlighederne verden over.


prev.
next.