Eyes Wide Shut
prev.
play.
mark.
next.

:47:07
Znam šta se sinoæ dogodilo.
:47:14
I znam šta se dogaðalo od tad.
:47:22
Mislim da možda
:47:26
pogrešno gledaš na sve to.
:47:42
Žao mi je, Victore, ja.
:47:46
O èemu to govoriš?
:47:52
Molim te, ne igraj se.
:47:56
Bio sam tamo.
:47:59
U kuæi.
:48:04
Video sam sve šta se dogodilo.
:48:19
Šta si hteo da postigneš, doðavola?
:48:26
Nisam mogao da shvatim kako si. . .
:48:30
Kako si èuo za to
:48:32
kamoli kako si ušao.
:48:39
Tad sam se setio da sam te video
s onim pizdekom pijanistom

:48:44
Nickom, kako se veæ zove,
na mojoj zabavi.

:48:48
Ostalo nije bilo teško shvatiti.
:48:55
Nick nije kriv.
:48:59
Ja sam kriv.

prev.
next.