Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:05:02
PENTRU ACTE DE BRAVURÃ
ÎN SERVICIU...

:05:03

:05:03
...DIN PARTEA CETÃÞENILOR
NEW YORK-ULUI

:06:17
Arãþi strãlucitor !
:06:19
Pãstreazã vrãjile astea pentru
clienþii tãi.

:06:33
Bunã, scumpete. Eram în pat asearã ºi
am vãzut un ºoarece pe covor.

:06:37
Nu, cred cã te-ai înºelat.
:06:40
Nu vrei sã mã asculþi deloc...
:06:43
Asearã, eram în pat ºi am vãzut un ºoarece
traversând camera. Ai înþeles ?

:06:48
ªoarece ?
:06:49
Nu avem ºoareci aici.
:06:51
Ai putea sã o trimiþi pe Jaime
:06:53
sã-mi verifice apartamentul mâine ?
Te rog !

:06:56
O sã întârzii la muncã.

prev.
next.