Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:08:51
Toatã lumea este bine ?
Bine aþi venit cu toþii !

:08:54
Arãtaþi sublim cu toþii.
Sunteþi ai dracului de eleganþi.

:08:58
Cu excepþia celor de la masa
de acolo.

:09:01
Cine este din Brooklyn ?
Sunteþi din Brooklyn ?

:09:04
Bunã scumpilor. Aveþi niºte moace ca
ºi cum v-ar plãcea tipele cu fundul mare...

:09:08
ºi cu þâþe uriaºe....
De ce nu veniþi aici ?

:09:15
Poþi sã stai aici, dar nu te apropia
prea mult.

:09:18
Tipii ca tine îmi tãbãcesc fundul
dupã ce îmi fac treaba.

:09:22
ªti cum e: îmi placi cât timp eºti aici,
dar când pleci îþi sparg botul !

:09:29
Ia-þi dracului mâna de pe umãrul meu !
:09:33
Mã tenteazã fundul tãu.
:09:34
O, Dumnezeule, eºti homo ?
:09:36
Puþin.
:09:39
Doar puþin ?
:09:41
Sunt ºi puþin femeie.
:09:45
Doar puþin. O adevãratã femeie.
Bine. Acum vreau sã te apleci.

:09:50
ªi vreau sã-mi sãruþi fundul.
:09:58
Sãrutã-mi fundul.
:09:59
Gândeºte-te cã e Crãciunul, iar
eu sunt cadoul tãu.


prev.
next.