Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:20:00
Bine ai revenit acasã, ticãlosule !
:20:03
Mi-aþi distrus locuinþa, vandalilor.
:20:07
Te distrugem ºi pe tine dacã nu
ne dai banii noºtrii !

:20:09
Ce bani ?
:20:10
Cei pe care Amber þi i-a încredinþat !
:20:12
Drãguþã, dacã aº fi avut bani m-aº fi mutat
într-un cartier select, unde nu aº întâlni
scursori de teapa voastrã.

:20:17
Ascultã...târfã !
:20:21
Psihopaþi...ºi susceptibili.
:20:24
Ce dracu e asta ?
:20:25
Nu ! Opreºte-te ! Opreºte-te !
:20:29
Ce-i asta ?
:20:33
Cenuºa lui Amber.
:20:36
Curvã !
:20:42
Ieºiþi dracului de-aici ! Plecaþi dracului afarã !
:20:46
Vom fi cu ochii pe tine, poponarule.
:20:47
Fiþi cu ochii pe curul meu !
:21:20
Ashley...
:21:22
De ce m-ai pãrãsit ?
:21:25
Ca pe o veche ºosetã împuþitã.
:21:30
Ashley...
:21:32
De ce m-ai pãrãsit ?
:21:35
Am crezut cã sunt bãrbatul vieþii tale.
:21:42
Nu eºti decât o ticãloasã.
:21:45
M-ai pãrãsit pentru un oarecare Lance.
:21:49
Ashley...
:21:52
Eºti foarte proastã.
:21:55
Am fãcut economii ca sã te duc în Franþa.

prev.
next.