Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:36:01
Mizerabile !
:36:03
- Curistule !
- Mãgarule !

:36:05
- Linge-n cur !
- Republicanule !

:36:08
- Biciclistule !
- Fascistule !

:36:13
- Poponarule !
- Violator de majorete !

:36:16
- Mãscãrici nebun !
- Nazistule !

:36:20
Curvã de stradã !
:36:22
Bine, am sã-þi deschid...eu...
:36:24
Pederast nenorocit !
:36:29
- E deschis ! Carã-te !
:36:31
Dacã ai venit aici pentru a mã înduioºa
cu soarta ta crudã, ai greºit.

:36:36
Nu ai reuºit sã mã înduioºezi deloc.
:37:05
Haide fetiþo !
:37:08
Michelle Pfeiffer va îmblânzi aceastã
minte periculoasã.

:37:26
ªtiu cã eºti înãuntru.
:37:28
Ai plãtit pentru lecþie, ºi trebuie
sã o înveþi.

:37:31
Haide, deschide.
:37:34
Walt, iubitule, te doresc !
:37:37
Walt, fii bãrbatul meu !
:37:40
Te rog, intrã adânc în mine !
:37:43
Tãicuþule, desfundã-mã !
:37:52
Ce naiba ai pãþit ?
:37:54
O.K...., O.K.
:37:56
Ai înnebunit ?
:37:58
Bine, au fost doar niºte vorbe...
:37:59
pe care le-am mai auzit ºi de la alþii.

prev.
next.