Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:54:02
Dacã mai continui, eºti mort.
:54:09
Nu mi-ai vorbit niciodatã
despre asta.

:54:12
Gunoiule !
:54:21
Tasha...
:54:24
Credeam cã tu eºti aleasa.
:54:27
M-ai tratat ca pe un nimic.
:54:32
M-ai pãrãsit ca o tornadã care iese
dintr-un oraº.

:54:38
Þi-am dat dragostea mea.
:54:40
Þi-am dat cadouri.
:54:43
M-ai tratat ca pe un cãcat.
:54:46
M-ai izbit când eram doborât.
:54:56
Aºa cã nu te mai tot scuza.
:55:01
Ea þi-a spus ?
:55:03
Nu, a fost Tia.
:55:05
Micuþa care nu are ochi decât
pentru tine.

:55:08
Tia este o curvã.
:55:10
Corect. Toate sunt curve, cu excepþia
mamei, odihneascã-se-n pace.

:55:14
Hei, ai grijã !
:55:15
Da ºi mama ta desigur.
Care ziceai cã e numele tãu ?

:55:20
- Le Shaun.
- Le Shaun, da.

:55:25
Mâine este sâmbãtã,
:55:27
ºi jucãm cãrþi la Vinny.
:55:30
Ar fi grozav dacã ai trece pe acolo
ca în vremurile vechi.

:55:34
Poate.
:55:38
Iar negrul este minunat.
:55:40
Vezi ce vorbeºti. Grãsanule.
:55:42
Grãsanule ?!
:55:45
Cãcat cu ochi !
:55:47
Hai, calmeazã-te !
:55:48
Nu eu am sã te calmez pe tine.
:55:50
Te-ai supãrat pe mine fiindcã þi-am spus
cã arãþi ca un borcãnaº cu pastile ?

:55:54
Sunt cineva !
:55:57
Nu, opreºte-te !
:55:59
Dã-mi racheta.

prev.
next.