Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:01:02
Acum cine stã ºi-ºi plânge singur soarta ?
1:01:08
- Unde naiba ai fost ?
- Te rog, nu începe !

1:01:11
Ai spus cã atunci când voi veni vei
avea restul de bani.

1:01:14
Nu acum. Nu am încã banii.
am fost în altã parte.

1:01:17
Unde sunt afurisiþii de bani ?
1:01:19
Hei, omule, fii calm.
1:01:21
Cine dracu' e ãsta ?
1:01:22
Lasã-l în pace. Mã duc sã
þi-i aduc !

1:01:25
Lasã-l, mã duc sã-i aduc.
1:01:27
Walt, du-te la tine în camerã.
1:01:29
N-o sã-þi dea drumul. Du-te în camerã !
1:01:32
- Sper cã nu am venit degeaba.
- Doar 5 minute, te rog.

1:01:36
Rezolvã treaba, altfel, te distrug.
Te-am prevenit.

1:01:38
Arãþi foarte frumos astãzi.
1:01:46
Sã þi-o trag, muistule !
1:01:49
Nu închide uºa !
1:01:51
Deschide dracului uºa. Nu închide cu
cheia.

1:01:56
Începe iarãºi.
1:01:58
Vrei sã te joci cu mine ? Bine !
1:02:03
Hai, deschide. Am nevoie de banii ãia.
1:02:06
Este blindatã, nu ai ce sã-i faci.
1:02:09
Pentru a mã feri de spargeri ºi de
gloanþele trase de Sonny.

1:02:14
Du-te acasã ºi bate-þi nevasta dacã
nu vrei sã chem poliþiºtii.

1:02:19
Sã te ia dracu ! Deschide ! Tot te
voi prinde. Voi reveni.

1:02:23
Voi veni în fiecare searã. Osã-þi distrug
toate perucile.

1:02:36
Ce bou !
1:02:38
Era micuþul tãu prieten ?
1:02:42
Este totdeauna aºa.
1:02:46
Are acest complex de culpabilitate
1:02:49
italo-catolicã pentru cã, de fapt,
mã adorã. Se va rezolva.

1:02:55
Dar probabil cã nu înainte de
1:02:58
operaþia pe care o voi suporta pentru
a deveni o femeie adevãratã.


prev.
next.