Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:18:00
Mi-ar place, dar trebuie sã plec.
1:18:03
Ai grijã de tine. Pe curând.
1:18:05
D-le "My Left Foot" ( Piciorul meu stâng ),
iatã filmul de care vorbeam.

1:18:09
Este pentru tine. O adevãratã
sursã de inspiraþie.

1:18:15
Îþi plac butonii mei ?
1:18:18
Trag cu gloanþe adevãrate.
1:18:24
ªi dacã-þi va place ãsta,
mai am unul pentru tine.

1:18:26
Se numeºte "Cocoºatul de la Notre-Dame"
1:18:29
Ai auzit de el ?
Este preferatul meu.

1:18:32
E pvestea unui tip deformat,
mai rãu ca tine.

1:18:35
El se îndrãgosteºte de o minunatã
1:18:37
tânãrã þigancã, Esmeralda.
1:18:42
Cred cã ea îmi seamãnã un pic.
1:18:49
Haide, danseazã.
1:18:54
Pãsãricã, pãsãricã, pãsãricã !
1:18:57
Sânii mei încep sã cadã.
1:19:00
Vrei sã-i vezi ?
1:19:04
Cine vrea pizza ?
1:19:14
Haide, haide, plãtesc eu.
1:19:17
Las-o baltã, una este plãtitã,
iar una este bonus.

1:19:22
Haide ia ºi tu un pahar.
1:19:24
Trebuie sã plec. Tata mã aºteaptã.
Avem o grãmadã de lucru.

1:19:27
Haide, ia o bãuturã. Te rugãm cu toþii
sã mai rãmâi.

1:19:35
Fetelor ! Puneþi-l jos ! Puneþi-l jos !
1:19:44
Dvs. mai întâi.
1:19:52
Tatã, ce bune sãruri.
1:19:54
Îmbrãþiºeazã-mã, scumpule.
1:19:57
- E ddrãguþã, nu ?
- Ce vârstã are ?

1:19:59
E un Leu.

prev.
next.