Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:36:10
A dracului !
1:36:17
O, aratã ca o micã petrecere.
1:36:25
Unde sunt banii mei ?
1:36:26
Dragoste, arãt ca ºi cum aº
avea banii tãi ?

1:36:30
Asta aratã ca ºi cum ai avea banii mei.
1:36:32
25.000 de dolari depozit
pentru o operaþie.

1:36:36
Am câºtigat banii ãia.
1:36:38
35.000 de dolari pentru un set de
tratamente cu hormoni feminini ?

1:36:44
25.000 de dolari pentru un test
psihologic înainte de tratament ?

1:36:51
Plus alte 40.000 de dolari.
1:36:54
Nu e deloc mult pentru a arãta
ca o femeie.

1:36:57
Prea scump pentru a vedea
faþa asta ieftinã.

1:37:00
Porcule !
1:37:02
Moartea este ieftinã.
Rahatule !

1:37:26
Dã-mi banii !
1:37:31
Înþelegi ce-þi spun ? Dã-mi banii
ºi nu-þi voi face nici un rãu.

1:37:35
Mai trage-i !
1:37:43
L-ai împuºcat !
1:37:46
Lãsaþi-l sã plece, lãsaþi-l sã plece !
1:37:49
- De ce sã-l las sã plece ?
- Lasã-l sã plece. O sã-þi dau banii.

1:37:52
Rusty ! Nu face asta ! N-o face !

prev.
next.