Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:39:17
Ticãlos nenorocit !
1:39:19
Unde naiba e telefonul ?
1:39:28
Hai, boule !
1:39:29
Opriþi !
1:39:36
Are un pistol !
1:39:45
D-na Spivak !
1:39:47
Chemaþi Poliþia !
1:39:50
Pleacã, sau chem Poliþia !
1:40:12
Te voi scoate afarã, infirm
ticãlos !

1:40:16
Bine, bine.
1:40:19
Grace Kelly, fereastra spre curte.
1:40:25
Unde eºti, împuþit-o ?!
1:40:32
Vei ieºi pânã la urmã !

prev.
next.