Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:06
Piyanonun baþýnda isim
aramak hoþuma gitti.

:50:10
Chuck.
Evet. Chuck. Chuck'ý yapalým.

:50:14
Hazýr.
:50:24
Canýn cehenneme Chuck.
:50:31
Þimdi de Pussy'i
yapalým.

:50:44
Bu hoþuna gitti deðil mi?
Evet, biliyorum. Hoþuna gitti.


Önceki.
sonraki.