Holy Smoke
prev.
play.
mark.
next.

1:25:01
Leæi æu dole i hoæu da èujem tvoje najgore misli.
1:25:12
Uradi ono što znaš najbolje.
1:25:17
U redu,nabiæu ti sve u dupe.
1:25:24
Svo ovo sranje o mržnji ljudi,
kritikovala me i nazvo me je mrziteljem ljudi.

1:25:31
Znam šta ti hoæeš,hoæeš lepu ribu koju æeš da povedeš kuæi i da je pokažeš.
1:25:44
olesni idiote.Kaubojske èizme...
1:25:47
Je li to uniforma za osobenjake?
1:25:55
Želim mladog èoveka.
1:26:03
Tvoji prioriteti èine te unikatnom.
Je li?

1:26:06
I to je razlog zbog koga smo intimni.
1:26:16
Nisam završila...Bolesni ume,treba ti stimulativan razgovor.
1:26:20
Izvini draga,hajde da se jebemo...
1:26:25
Nastavi
1:26:32
Znaš li šta tebi treba?Treba ti žena zanimljiva
i puna ljubavi koja je tvojih godina.

1:26:43
Imam pravu osobu za tebe.

prev.
next.