Idle Hands
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:06:07
Gary, mówileś, źe...
:06:11
Mogliśmy sie spalić!
:06:33
Obudź sie!
:06:35
Anton, czy to ty?
:07:06
Odlóź sluchawke
i spróbuj ponownie.

:07:09
Jeśli potrzebujesz pomocy,
zadzwoń na centrale.


podgląd.
następnego.