Idle Hands
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:30:07
Co ja zrobilem?
:30:10
Co ja zrobilem?
:31:03
Spadaj stad, Bones!
:31:24
Bones?
:31:35
Kici, kici.

podgląd.
następnego.