Idle Hands
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:14:07
Pnub jest naprawde zdolny.
1:14:09
W ogóle jest dosyć fajny.
1:14:12
- Jego kostium...
- Pośpieszmy sie.

1:14:14
Nie wiem, czy zrobil...
1:14:16
- Czekaj!
- Co?

1:14:20
Naprzód!
1:14:31
Cholera! Jesteśmy w pulapce!
1:14:33
- Dopadnie mnie!
- Nie dopadnie!

1:14:36
Nie dopadnie cie!
1:14:42
Nie przedostaniemy sie tedy!
1:14:46
Daj mi but!
1:15:16
Co chcesz zrobić?
1:15:20
Nie. Tu jest za wysoko!
1:15:23
Nie dam rady skoczyć!
1:15:26
Zginiemy tu!
1:15:28
- Nie zginiemy.
- Zginiemy.

1:15:30
Zjedza nas szczury
i nikt nas nie znajdzie.

1:15:35
W porzadku.
1:15:41
- Ostroźnie.
- Szybko!

1:15:49
Gdybyś nie mial
takiego wielkiego tylka...

1:15:52
- Glupota.
- Pomoźemy Antonowi.

1:15:55
Trupy nie musza być odpowiedzialne.
1:15:58
To Tanya. Ratujmy ja!

podgląd.
następnego.