Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:03
Koþ, Duke, koþ!
:23:06
Yataðýn altýnda!
:23:20
Anne?
:23:25
Baba?
:23:44
Ne var? Kötü mal mý?
:23:46
Ateþin mi var? Al bakalým.
:23:49
Size göstereceðim.
:23:59
Üf be!
:24:02
Ben buna bayýlýrým.
Tekrar yayýnlanacaðýný bilmiyordum.

:24:07
Çocuklar!
:24:09
Annemle babamý öldürmüþler!
:24:11
Burasý en güzel yeri.
:24:16
Salla, yavrum.
:24:20
Bakýn! Bakýn!
:24:23
-Siktir!
-Bak, gördün mü?

:24:29
Bay Tobias?
:24:31
Bayan T.?
:24:35
Cadýlar Günü þakasý falan mý bu? Hem,
sizinkiler hep bir yerlere giderdi.

:24:43
N'apýyorsun, sen? O benim babam!
:24:46
Ýlk yardým, oðlum.
Televizyonda görmüþtüm.

:24:57
Bakýn.

Önceki.
sonraki.