Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:00
Benim de.
:35:52
Çok terbiyesizsin.
:35:55
Öyleyim.
:36:13
Yürüsenize millet! Ýlerleyin!
:36:15
Bizim ciddi iþlerimiz var, burada.
:36:18
Þeytan aramýzda ve kýçýna
tekmeyi basmam gerekiyor!

:36:29
Tüh, annemler geldi.
Daha sonra devam etmemiz gerekecek.

:36:33
Ailem, pis bir çocuðun kýzlarýna
asýlmasýný hoþ karþýlamayabilir.

:36:36
Yarýn.
:36:38
-Beni görmek istiyor musun?
-Yedide gel.

:36:41
Yasak, yapabileceklerimizi kýsýtlýyor,
ama dansa gidebiliriz.

:36:46
Sokaklar güvenli deðil, demiþtin.
:36:50
Ben seni korurum.

Önceki.
sonraki.