Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:18
Sevgili yakýnlarým, ...
:37:21
...bugün burada toplandýk
çünkü hepiniz öldünüz.

:37:25
Ve benim yüzümden.
:37:28
Anneciðim, babacýðým...
:37:30
...ne diyebilirim? Yani...
:37:33
...beni bu dünyaya getirdiniz...
:37:35
...beni korudunuz, ben sizi
öldürene kadar beni doyurdunuz.

:37:41
Bu þekilde düþünürseniz, ben kötü
bir evlat oldum ama ben çok...

:37:45
...gerçekten çok üzgünüm.
:37:48
Neredeyseniz...
:37:50
...beni affetmenizi istiyorum...
:37:54
...çünkü deðiþmeye çalýþacaðým.
:38:01
Mick...
:38:03
...Pnub, çocuklar...
:38:05
Siz çok iyi arkadaþlardýnýz.
Sizinle bütün gün TV seyredip, ...

:38:09
...nasýl keyif aldýðýmýzý unutamam.
:38:14
Ve diðer zamanlarda da nasýl...
:38:20
Aslýnda baþka birþey yapmýyorduk.
:38:28
Amin.
:38:42
Buradayým.
:38:46
Anton, yardým et.
:38:49
Hadi. Burada nefes alamýyorum.
:38:58
Anton, beni duyuyor musun?

Önceki.
sonraki.