Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:02
Duyuyorum, Mick.
:39:03
Çýkar beni buradan.
:39:06
Sen ölüsün.
:39:08
Hayýr, deðilim.
:39:09
Baþýma çok sert vurdun.
Herhalde bayýldým.

:39:14
-Sahi mi?
-Sahi, oðlum. Çýkar beni buradan!

:39:27
Otur oturduðun yerde, Mick!
:40:08
Lütfen beni öldürme.
:40:12
Sýký dur, aslaným!
:40:33
Geçen gece ne aldým, ben?
:40:37
Çok yoðun bir rüyadý.
:40:41
Çok yoðun.
:40:49
-Aç biraz. Ýyi seyret.
-Tamam. Seyrediyorum.

:40:53
Gördün mü?
:40:54
-Çocuklar!
-Çok komik.

:40:55
Çok þükür yaþýyorsunuz,
çünkü rüyamda sizi öldürüyordum--


Önceki.
sonraki.