Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:05
BÜYÜKNMR
:43:24
Onlarý iyi tanýr mýydýn?
:43:27
Pek sayýlmaz.
:43:29
Sen?
:43:31
Evet, çok iyilerdi.
:43:33
Kendimi çok kötü hissediyorum,
çünkü onlara hep adice davrandým.

:43:38
Hatta bir keresinde, ikisiyle
beraber çýkmamý istemiþlerdi...

:43:42
...ve onlara sapýksýnýz demiþtim,
çünkü ben tektim.

:43:46
Siz birbirinizi becerin demiþtim.
:43:53
Becerdiler mi?
:43:59
Onlara karþý davranýþýn, ...
:44:01
...kendini kötü hissettirir.
:44:04
Randy!
:44:06
Sen hala lisede misin?
:44:08
Ben üç sene önce ayrýldým.
:44:10
Yardýmýna ihtiyacým var.
:44:13
Neyle oynuyorsun sen,
tombala mý çekiyorsun?

:44:16
Seninle konuþmam lazým.
Durumlar çok ciddi.

:44:19
Anton, görmüyor musun,
iþ üzerindeyim?

:44:27
Saðol, be. Bana bu keleði
yaptýðýna inanamýyorum.

:44:31
Ben de arkadaþ olduðumuzu sanmýþtým.
:44:33
Randy, bekle!
:44:35
Ýþini bozmak istemedim. Dinle.
:44:37
Yardým et bana.
:44:43
Git baþýmdan!

Önceki.
sonraki.