Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:17
Anton, evde misin?
:53:22
Ýçeri gelme! Orada bekle, olur mu?
:53:25
Çok komiksin, Anton.
:53:27
Orada bekle, Molly!
:53:29
Burada kýçým dondu.
:53:46
Anton, geç kalýyoruz.
:53:54
Anton, içerdesin, duyuyorum!
:53:56
Dýþarda kal!
:53:59
Hadi, Anton!
:54:07
Gidelim, artýk! Geç kalacaðýz!
:54:21
Konseri kaçýracaðýz.
:54:29
Kýzar!
:54:35
Ýðrenç.
:54:36
Anton, içeri geliyorum.
:54:43
Bekle!
:54:53
Müthiþ görünüyorsun.
:54:55
Saðol. Ama, araman gerekirdi.
:54:57
Daha hazýrlanacaksan, bir lafým yok.
Ama beklemeyi sevmem.


Önceki.
sonraki.