Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:17:24
Bu kadar, Tanya. Yeter.
Geri dön.

1:17:29
-Artýk hiç þansýn kalmadý.
-Haksýzlýk bu.

1:17:32
Ýstersen, geri dönebilirsin.
1:18:05
Kahrolasý el, þimdi seni yakaladým!
1:18:44
Efendin kimmiþ, bakalým?
1:18:46
Kimmiþ görelim--
1:18:51
Sana yardýma geldik.
Merak etme.

1:18:55
-Bu kültablasýný ben yapmýþtým!
-Sahi mi?

1:18:57
-Yine kaçýrdýnýz!
-Ne halin varsa gör.

1:18:59
Peki! Görürsünüz!

Önceki.
sonraki.