Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:23:10
Aman Allahým!
1:23:11
Ben yapmadým!
1:23:13
Þu þey daha yavaþ inebilirdi!
1:23:26
Ýþe bak.
1:23:28
Benim pipomu unutma.
1:23:29
O pipoyu sen yapmadýn.
1:23:31
Kaynaklarýný ben yapmýþtým.
1:23:32
Sen kaporta dersi almadýn, ki.
1:23:34
Hadi git oradan!
1:23:37
Geliyor musun, Anton?
1:23:45
SENÝ SEVÝYORUM!
1:23:54
Hala inanamýyorum.
1:23:55
Benimle olmak için
cenneti teptin.

1:23:58
Çok tatlýsýn.
1:23:59
Bana öyle güzel bakýyorsun ki,
cennettekiler, eline su dökemez.

1:24:03
Sahi mi?
1:24:08
Ýlaç zamaný.
1:24:17
Çocuklar! Siz de mi
cenneti teptiniz?

1:24:20
Hayýr. Biz, bekçi meleklerin olduk.
1:24:23
Zavallý kendinde deðil.
Ziyaret saati bitti.

1:24:29
Yarýn görüþürüz,
tamam mý?

1:24:37
Anlaþma yaptýk,
seni gözleyip, ...

1:24:40
...þeytana uymaný
engelleyeceðiz.

1:24:43
Ama þimdilik iyi görünüyorsun.
1:24:45
Salondaki çerezciye uðrayalým.
Sen birþey ister misin?

1:24:48
Çýtýr halka.
Onlara bayýlýyorum.

1:24:55
Teþekkür ederim, çocuklar.

Önceki.
sonraki.